KREDYTY

Kredyty zostały zdefiniowane na mocy ustawy o prawie bankowym: „Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.” Poza ustawą o prawie bankowym kredyty podlegają dodatkowo pod szereg innych ustaw takich jak ustawę o kredycie konsumenckim, ustawę o kredycie hipotecznym, administracyjne przepisy wykonawcze itp. 

W teorii kredyty można podzielić ze względu na:

  • cel kredytu – konsumpcyjne, inwestycyjne, mieszkaniowe,
  • czas spłaty – krótkoterminowe, długoterminowe,
  • zabezpieczenie – hipoteka, zastaw, weksel,
  • walutę – dewizowe, złotówkowe.

Jednak jest to podział czysto teoretyczny i bardziej służy naukom przedmiotów związanych z bankowością niż przeciętnemu kredytobiorcy


pl_PLPolish