UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie to umowne zobowiązanie jednej strony umowy do wypełnienia określonego świadczenia na rzecz drugiej strony umowy z racji na określone zdarzenie. Umowa ubezpieczenia została określona w Kodeksie Cywilnym. Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w załączniku nr 1  wyróżnia się podział ryzyka na działy, grupy i rodzaje ubezpieczeń. Jednak jest to tak obszerna lektura, że nie ma sensu jej tu cytować. 

Na rynku dostępnych jest coraz więcej rodzajów ubezpieczeń przez co można znaleźć takie, które dadzą osobie ubezpieczonej poczucie bezpieczeństwa bo właśnie tego poczucia najbardziej potrzebujemy. Mówi się, że mądry Polak po szkodzie. Mądry jeżeli wcześniej się zabezpieczył na tą okoliczność stosownym ubezpieczeniem.

pl_PLPolish